PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie

Algemene gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Eijsden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland​
 

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Eijsden
RSIN/Fiscaal nummer: 824132956
Website adres: http://www.pkn-eijsden.nl
E-mail:
Adres: Wilhelminastraat 1
Postcode: 6245 AT
Plaats: Eijsden
Postadres: Kennedylaan 7
Postcode: 6245 EP
Plaats: Eijsden
 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Eijsden is geen zelfstandig college, maar valt onder de Kerkenraad. 
De jaarrekening en begroting van de Diaconie vindt u hieronder, voor overige gegevens zie ANBI kerk.


 
Baten en Lasten Diaconie
  begroting rekening rekening
  2017 2015 2014

BATEN
 
Opbrengsten collectes  € 2100  € 2566  € 2065
Giften  € 400  € 2975  € 418
Totaal baten  € 2500  € 5541  € 2483

LASTEN
 
Diaconaal buitenland  € 325  € 273  € 242
Diaconaal binnenland  € 325  € 117  € 160
Missionair buitenland  € 150  € 160  € 176
Projecten Diaconie Eijsden  € 1400  € 4150  € 1064
Projecten Diaconie Maas-Heuvelland Gemeente  €   € 235  € 228
Kosten kerkdiensten  € 250  € 109  € 261
Quotum  € 100  € 79  € 71
Kerstpakketten  € 250  €  € 334
Totaal lasten  € 2800  € 5123  € 2536
 
Resultaat (baten - lasten)  € -300  € 418  € -53


Toelichting
De post diaconaal buitenland bestaat uit projecten van het Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en Solidaridad en de post diaconaal binnenland is samengesteld uit JOP en diaconale projecten van de PKN.  De voorjaars-, zomer- en najaarszending van de Kerken in Actie zijn samengevat in de post missioniair buitenland.
Projecten van de Diaconie Eijsden zijn Homeless Child, het Pieterke en de Voedselbank Zuid-Limburg. 

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10.00 uur
Epifanie, heling meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.