PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie

Algemene gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Eijsden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland​
 

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Eijsden
RSIN/Fiscaal nummer: 824132956
Website adres: http://www.pkn-eijsden.nl
E-mail:
Adres: Wilhelminastraat 1
Postcode: 6245 AT
Plaats: Eijsden
Postadres: Kennedylaan 7
Postcode: 6245 EP
Plaats: Eijsden
 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Eijsden is geen zelfstandig college, maar valt onder de Kerkenraad. 
De jaarrekening en begroting van de Diaconie vindt u hieronder, voor overige gegevens zie ANBI kerk.


 
Baten en Lasten Diaconie
  begroting rekening rekening
  2018 2016 2015

BATEN
 
Opbrengsten collectes  € 1500  € 2029  € 2566
Giften  € 400  € 831  € 2975
Totaal baten  € 1900  € 2860  € 5541

LASTEN
 
Diaconaal buitenland  € 250  € 166  € 273
Diaconaal binnenland  € 250  € 152  € 117
Missionair buitenland  €   € 50  € 160
Projecten Diaconie Eijsden  € 1100  € 1062  € 4150
Projecten Diaconie Maas-Heuvelland Gemeente  €   € 294  € 235
Kosten kerkdiensten  € 200  € 184  € 109
Quotum  € 100  €   € 79
Kerstpakketten  €   € 221  € 
Totaal lasten  € 1900  € 2129  € 5123
 
Resultaat (baten - lasten)  € 0  € 731  € 418


Toelichting
De post diaconaal buitenland bestaat uit projecten van het Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en Solidaridad en de post diaconaal binnenland is samengesteld uit JOP en diaconale projecten van de PKN.  De voorjaars-, zomer- en najaarszending van de Kerken in Actie zijn samengevat in de post missioniair buitenland.
Projecten van de Diaconie Eijsden zijn Homeless Child, het Pieterke en de Voedselbank Zuid-Limburg. 

terug
 
 

Kerkdienst, dopen
datum en tijdstip 18-11-2018 om 11.00 uur
Doop Louise Nobel meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.