PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie
Algemene gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Eijsden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland​
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Eijsden
RSIN/Fiscaal nummer: 824132956
Website adres: http://www.pkn-eijsden.nl
E-mail:
Adres: Wilhelminastraat 1
Postcode: 6245 AT
Plaats: Eijsden
Postadres: Kennedylaan 7
Postcode: 6245 EP
Plaats: Eijsden
 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Eijsden is geen zelfstandig college, maar valt onder de Kerkenraad. 
De jaarrekening en begroting van de Diaconie vindt u hieronder, voor overige gegevens zie ANBI kerk.


 
Baten en Lasten Diaconie
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016

BATEN
 
Opbrengsten collectes  € 2100  € 2280  € 2029
Giften  € 400  € 640  € 831
Totaal baten  € 2500  € 2920  € 2860

LASTEN
 
Diaconaal buitenland  € 325  € 321  € 166
Diaconaal binnenland  € 325  € 64  € 152
Missionair buitenland  € 150  € 246  € 50
Projecten Diaconie Eijsden  € 1000  € 1035  € 1061
Projecten Diaconie Maas-Heuvelland Gemeente  € 400  € 352  € 294
Kosten kerkdiensten  € 250  € 19  € 184
Quotum  € 100  € 102  € 0
Giften  € 0  € 690  € 221
Reserve  € 250  € 0  € 0
Totaal lasten  € 2800  € 2829  € 2128
 
Resultaat (baten - lasten)  - € 300  € 91  € 732


Toelichting
De post diaconaal buitenland bestaat uit projecten van het Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en Solidaridad en de post diaconaal binnenland is samengesteld uit JOP en diaconale projecten van de PKN.  De voorjaars-, zomer- en najaarszending van de Kerken in Actie zijn samengevat in de post missioniair buitenland.
Projecten van de Diaconie Eijsden zijn Homeless Child, het Pieterke en de Voedselbank Zuid-Limburg. 
terug
 
 

Doopdienst Emma Hupperts
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerstavonddienst
datum en tijdstip 24-12-2019 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.