PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief april-mei 2019 Nieuwsbrief april-mei 2019
Vanuit de kerkenraad

Samenwerking met Protestantse gemeente Maas-Heuvelland (PGMH)
In de laatste kerkenraadsvergaderingen is uitvoerig van gedachten gewisseld over de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Zoals ook al eerder werd bericht is het niet wel doenlijk om zelfstandig door te gaan. De laatste jaren zijn er veel actieve gemeenteleden weggevallen door ouderdom, overlijden of vertrek. We blijven met een steeds kleinere groep over om alle taken van een zelfstandige kerkelijke gemeenschap uit te voeren. Er dreigt overbelasting voor de bestaande leden van de kerkenraad te ontstaan. Ook kerkordelijk voldoen we al niet meer aan de voorwaarden voor de instandhouding van een zelfstandige gemeente. We zijn als kleine gemeente zeer kwetsbaar. We zijn al langere tijd in gesprek met PGMH maar nu is het moment gekomen om verdere stappen te zetten in het proces van samenwerking. Bij de eerdere fusie van Maastricht, Gulpen-Vaals en Valkenburg-Meerssen hebben we nog besloten om pas op de plaats te maken en even aan te zien hoe de fusie zou uitpakken. Nu is volgens de kerkenraad de tijd gekomen om vervolgstappen te zetten en is een fusie met PGMH de beste optie. De voorbereiding daarvoor zal dan ook de komende maanden ter hand worden genomen. Doelstelling is om dit jaar definitieve besluiten te nemen.
Dit betekent niet dat we stoppen met kerkelijke activiteiten in Eijsden. In tegendeel. We zullen weliswaar onder de hoede van PGMH doorgaan met waar we nu mee bezig zijn. We blijven kerkdiensten houden, de gezamenlijke diensten met de Remonstrantse Gemeente zullen doorgaan, de pastorale zorg blijft zoals die nu is, de leeskring blijft bestaan, de koffie/thee bijeenkomsten gaan gewoon door.
Het voornemen is om een stichting op te richten die zorgt voor het beheer. Het kerkelijk centrum wordt al gebruikt voor naschoolse opvang. We gaan het kerkinterieur aanpassen waardoor ook de kerk voor meerdere doeleinden is te gebruiken. Kortom, er staat nogal wat te gebeuren. We willen op de gemeenteavond van maandag 13 mei hier uitvoerig bij stil staan. Vermoedelijk zal het ook aan de orde komen tijdens de kerkenraadsvergadering op 20 mei als de nieuwe Classispredikant, Ds. Marco Luijk, een kennismakingsbezoek komt brengen.

Zondag in Eijsden
Het centrum van de Veertigdagentijd – vroeger spraken we over de Lijdenstijd – lijkt te liggen in die laatste week voor Pasen, ook wel de Goede of Stille Week genoemd, waarin Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vallen, uitlopend op de feestelijke Paasochtend. Het is de week waarin alle menselijk falen van alle tijden en plaatsen lijkt samengebald, alle mislukking, verraad, verlatenheid en doodsangst. Maar altijd in het teken van Pasen, de overwinning van dit alles door het leven en de liefde zelf. Op de avond van Witte Donderdag 18 april komen we om 20.00 uur samen om te lezen over de maaltijd die Jezus met zijn vrienden houdt, waarna we samen de Maaltijd van de Heer vieren. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is ieder van harte welkom in één van de diensten in Maas-Heuvelland. Op de zondagochtend van 21 april vieren we het Paasfeest. Op die zondag zijn ook de leden van de Remonstrantse Gemeente uitgenodigd. Op zondag 5 mei gaat Ds. Joen Drost voor en op zondag 19 mei is er weer een dienst samen met de Remonstranten. Dan gaat Ds. Johan Goud voor. Hij was predikant van de Haagse Remonstrantse gemeente en hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Utrechtse universiteit. Op zondag 9 juni mag ondergetekende weer voorgaan. Dan is het Pinksteren en opnieuw vieren we deze zondag samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg.

Gemeenteavond
Op maandag 13 mei vindt de gemeenteavond weer plaats in het kerkelijk centrum in Eijsden. Zoals altijd wordt in deze bijeenkomst verantwoording door Diaconie en Kerkrentmeesters afgelegd over de besteding van de middelen en het programma voor het lopende jaar besproken alsmede de begroting voor 2019. Het tweede deel van de avond zal een toelichting worden gegeven op het plan voor een fusie met PGMH en de wijze waarop in Eijsden de kerkelijke activiteiten worden voortgezet.

Leeskring 3 april
Op woensdag 3 april om 15.00 uur wordt het boek “Foon” van Marente de Moor besproken. Zoals gebruikelijk vindt dat plaats in het Kerkcentrum te Eijsden.

Koffieochtend
De eerstvolgende koffieochtend is op vrijdag 5 april en de daaropvolgende is op dinsdag 7 mei, steeds vanaf 10 uur in het Kerkcentrum.
Dick Rootert en Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.