PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief juli-augustus Nieuwsbrief juli-augustus

Bij de diensten

Zondag 15 juli, 4de zondag van de zomer
Voorganger in deze dienst is: ds. Joke Boot – de Boer
Collecte: Pieterke
 
Zondag 29 juli, 6de zondag van de zomer
‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij’, wordt wel gezegd. Of dat altijd opgaat? Naar aanleiding van de teksten van deze zondag (Jesaja 63, 7-14 en Marcus 6, 45-52) zullen we zien of redding inderdaad nabij is. Wat zeker is: het is ook een kwestie van open staan voor en je vertrouwen stellen in de ‘redder’.
Drs. Marije Bijleveld
Collecte: Homeless Child
 
Zondag 5 augustus, 7de zondag van de zomer
Voorganger in deze dienst is: ds. Joke Boot – de Boer
Collecte: JOP
 
Zondag 12 augustus, 8ste zondag van de zomer
Van ‘nergens thuis’ naar ‘bijna thuis’
 
Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.
 
Lied 419 uit het nieuwe Liedboek werd al snel populair. Omdat het de melodie van een slaapliedje heeft? De tekst wil ons beslist niet in slaap sussen. Eigenlijk meer in beweging brengen, een weg wijzen. Dat doet het in drie coupletten, die elk een plaatje tekenen. Je vindt die beweging al in de drie beginregels: ‘Wonen overal nergens thuis’, ‘Wonen overal even thuis’ ‘Wonen overal bijna thuis’.  Je kunt blijkbaar wel wonen, maar daarmee ben je nog niet thuis. Dit lied probeert ons te oefenen in ‘thuis zijn’. Speels, met een paar trefwoorden. Maar, zegt het lied, er is voor de mensen een duidelijk doel, elk vers eindigt ermee: ‘Mensen veel geluk’.  ‘Geluk‘: een originele samenvatting van de hele Bijbel. Het scheppingsverhaal tekent gelukkige mensen, Jezus vertelt op de berg wie er gelukkig zijn en het laatste bijbelboek eindigt met een gelukkige, lieve stad. Ik dacht aan Ruth, die die beweging ook zo mooi illustreert. Het gaat er niet om waar je thuis hoort, maar waar je thuis bent. Op zondag 12 augustus gaat het over Ruth en dit lied. Dat we natuurlijk ook zingen!
Ds. Rien Wattel
Collecte: Eigen diaconie
 
Zondag 19 augustus, 9de zondag van de zomer
Voorganger in deze dienst is: ds. Joke Boot – de Boer
Collecte: Stichting Wereldwijd
 
Zondag 26 augustus,  10de zondag van de zomer
Voorganger in deze dienst is: ds. Joke Zuidema
Collecte: Eigen diaconie
 
Zondag 2 september, 11de zondag van de zomer
Een kort verhaal vertelt Marcus in hoofdstuk 8 vers 22-26. Hij is sowieso nogal puntig in zijn verslag. Je kunt merken dat de evangelisten Matteüs, Lucas en Johannes de verhalen van Marcus later opnieuw hebben verteld, maar dan passend in de eigen context en omstandigheden. Hier wordt eenvoudig in een paar woorden verteld dat Jezus een blinde geneest. Wie is die blinde? Is dat niet elk mens, in verwarring rondtastend in het duister? Wat een geluk als er dan iemand is die je apart neemt, je hand neemt om de rust te zoeken (23). We hopen die rust ook te vinden als we samen deze ochtend het Avondmaal vieren.
Ds. Ruud Foppen
Collecte: Voedselbank Zuid-Limburg
 

Vanuit de kerkenraad
Kerkenraadsvergadering
In de kerkenraadsvergadering van 12 juni zijn de volgende punten aan de orde geweest.
 
Dienstrooster 2018
Op initiatief van Maas-Heuvelland is een flyer gemaakt met alle zomerdiensten 2018 in Maas-Heuvelland en Eijsden. Hierin wordt van de 5 kerken een korte beschrijving gegeven, informatie over de predikanten en een overzicht van alle diensten in de periode van 1 juli tot en met 2 september. Een prima voorbeeld van de steeds intensievere samenwerking tussen Maas-Heuvelland en Eijsden. Het dienstrooster van Eijsden vindt men ook terug op onze website.
 
Startzondag
Elk jaar wordt door de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland een zogenaamde startzondag georganiseerd. Dan is één gezamenlijke dienst voor heel Maas-Heuvelland, vaak gevolgd door een gezellig samenzijn waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Deze vindt plaats op zondag 9 september. Ook Eijsden is daarvoor uitgenodigd. Er is een prachtige locatie gevonden, hoeve Ten Bosch in Vijlen. Nadere informatie volgt. Komt allen.
 
Parkeren
Er is bij de gemeente Eijsden-Margraten een verzoek ingediend om aan ons 2 vergunningen te verlenen voor het parkeren in de Diepstraat. Het College van B&W zal op korte termijn een besluit nemen. De vergunningen zullen in het kerkelijk centrum worden gelegd en zijn bestemd voor bezoekers aan onze kerk die slecht ter been zijn.

Gebruik kerkelijk centrum
Er is door de gemeente Eijsden-Margraten inmiddels een vergunning afgegeven voor het gebruik van het kerkelijk centrum als (bescheiden) naschoolse opvang. We zullen op korte termijn in het gebouwtje een WIFI-verbinding laten aanleggen, de vloerbedekking wordt vervangen en de elektrische verwarming wordt vervangen door infraroodpanelen die warmte afgeven. We proberen voor het nieuwe schooljaar een en ander gereed te hebben.
 
Privacygegevens
Er is recent nieuwe wetgeving in Nederland van kracht geworden met betrekking tot de bescherming van de privacygegevens. Die nieuwe regelgeving is ook van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens in kerkelijk verband. Het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een modelverklaring opgesteld die we in Eijsden zullen gebruiken. Dit betekent onder meer dat we de komende weken in een mail ieder vragen akkoord te gaan van het gebruik van de emailadressen voor het toezenden van informatie door bijvoorbeeld Anita en Ruud. De privacyverklaring zullen we op onze website plaatsen.
 
De Kerk is Open
Zoals eerder aangekondigd wordt de kerk een aantal zaterdagmiddagen opengesteld voor bezoekers. Dit jaar betreft het de volgende data: 7, 21, 28 juli, 11 en 25 augustus alsmede op 8 en 9 september. Inmiddels zijn de schilderijtjes van Eugenie in onze kerk opgehangen. Informatie over het werk van Eugenie is te vinden op haar website: www.jonah3days.com. Kom kijken!
 
Vesperdiensten
De Vesperdiensten met de Rooms-katholieke parochies in Eijsden worden de laatste tijd minder goed bezocht. Afgesproken wordt het aantal te beperken tot tweemaal per jaar met in elk geval een vesperviering tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid in januari.
 
Vorming en Toerusting
De nieuwe naam voor de “Commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeenten Maas-Heuvelland en Eijsden” is nu “Onderweg”. Voor het komende seizoen is in de nieuwe brochure onder meer opgenomen de Oecumenische Bijbelgroep samen met St. Geertruid en de Leeskring in Eijsden.
 
Open Monumentendag
Onze kerk heeft een brief van de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen met het verzoek om mee te doen met het programma van de Open Monumentendag op zondag 9 september. Dat verzoek is gebaseerd op het feit dat ons kerkje een Rijksmonument is. Dit betekent dat de kerk op die zondagmiddag opengesteld wordt voor bezoekers. Hoewel we op zaterdag 8 september reeds open kerk hebben is besloten om de kerk ook op 9 september open te stellen voor belangstellenden.
 
Dick Rootert
 
Koffieochtend
Op vrijdagochtend 7 september komen we vanaf 10 uur weer samen. Naast de koffie en de thee is er ook ons thema. Is het niet een uitdaging om eens samen stil te staan bij het verhaal van Jozef, de dromer? Een puber, die over zijn broers kletst tegen zijn vader – die hem verwent en voortrekt - en droomt dat de anderen voor hem zullen buigen. Dat wordt zelfs vader Jacob te gortig. We lezen eerst Genesis 37, 1-11 en proberen dan de belangrijke lijnen in het verhaal en de eigen actualiteit te ontdekken.
 

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-08-2018 om 10.00 uur
meer details

 
De kerk is open!
Op een aantal zaterdagmiddagen in de zomermaanden is onze kerk open voor bezichtiging. Tevens kunstexpositie. meer
 
Kunst in de kerk
Deze zomer is er in het Diepstraatkerkje een expositie met kleurrijke werken van Eugenie van Dijk. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.