PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief augustus-september Nieuwsbrief augustus-september

Vanuit de kerkenraad

Zomerdiensten in Eijsden en in Maas-Heuvelland
In de periode van deze Kerkberichten (van 2 augustus tot 3 oktober) zien wij in Eijsden vier verschillende voorgangers. Op zondag 11 augustus sluit Ds. Joke Boot haar cyclus van drie zomerdiensten af. Op zondag 25 augustus gaat Ds. Joen Drost voor en op 8 september is er de startzondag.  Op 29 september – de tweede zondag van de herfst - zien wij een vertrouwd gezicht terug: Ds. Martijn Junte, Remonstrants predikant en Geestelijk verzorger in Leiden.
Op initiatief van Maas-Heuvelland is een flyer gemaakt met alle zomerdiensten 2019 in Maas-Heuvelland en Eijsden. De flyer bevat een overzicht van de diensten in de 4 kerken in de periode van 7 juli tot 8 september en een aantal activiteiten die in deze periode plaats vinden. Als gevolg van de restauratie van de Toeristenkerk in Gulpen zijn daar in die periode geen diensten. De flyer is met name bedoeld voor mensen die op vakantie zijn, maar biedt ook onze eigen kerkgangers  een aardig overzicht van wat er in deze periode zoal plaats vindt. Ieder kan de flyer terug vinden op onze website. De flyer ligt ook in het kerkcentrum.

Start(zondag)weekend
Elk jaar wordt door de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland een zogenaamde startzondag georganiseerd. Dan is er één gezamenlijke dienst voor heel Maas-Heuvelland, vaak gevolgd door een gezellig samenzijn waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Deze vindt plaats op zondag 8 september. Ook Eijsden is daarvoor uitgenodigd. Dit jaar wordt er ook een aantal activiteiten georganiseerd op zaterdag 7 september. Er is een prachtige locatie gevonden, hoeve Ten Bosch in Vijlen. Meer informatie vindt u elders in deze Kerkberichten. Ik zou zeggen: komt allen. Indien gewenst zorgen we voor vervoer.

Bezoek Raad van Kerken Parkstad
Op 7 juni j.l. ontvingen we een groep deelnemers  aan een oecumenisch uitstapje georganiseerd door de Raad van Kerken Parkstad. Het doel was twee kerken te bezoeken waarmee de naam van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers nauw verbonden was. Daarvoor werd eerst de katholieke parochiekerk in Banholt bezocht en vervolgens ons kerkje in Eijsden. Zoals bekend is de kleurstelling in onze kerk afkomstig van Hutschemakers. We (Ruud Foppen en ondergetekende) hadden gerekend op 8 a 10 mensen. De groep stond onder de bezielende leiding van Sophie Bloemert en een half uur voor aankomst werd het aantal via de telefoon doorgegeven. Het waren er 35!!! We hebben het noodscenario in werking gezet, de laatste vlaaien bij een bakker in Eijsden gekocht, de grote koffiekan tevoorschijn gehaald en een fijn bezoek gehad.

De Kerk is Open
Zoals eerder aangekondigd wordt de kerk in de maanden juli en augustus elke zaterdagmiddag van 13.30  tot 16.30 uur open gesteld voor bezoekers. Dit jaar is er een expositie te zien van Menno Balm. Meer informatie over de kunstenaar en zijn werk is te vinden op zijn website www. mennobalm.nl. Ook op Monumentendag (14 september) wordt de kerk open gesteld.

Stichting Diepstraatfeesten
Het bestuur van de Stichting Diepstraatfeesten Eijsden heeft onlangs besloten om tot ontbinding van de stichting over te gaan. Reeds meer dan 40 jaar organiseerde de stichting de jaarmarkt genaamd: “De Diepstraatfeesten”, op een weekend in juli. Onze kerkgemeenschap was vele jaren met een marktkraam hierbij aanwezig en heeft op het terras ook voor drankjes gezorgd. Daarvoor bedankt de Stichting ons en  is besloten om uit de overtollige financiële middelen ons een schenking te doen van € 250. Dat stellen we bijzonder op prijs en zullen dat ten goede laten komen aan de voorgenomen aanpassing van de inrichting van de kerk.
Dick Rootert

Koffieochtend 15 augustus
Op donderdag 15 augustus staat het Kerkcentrum in Eijsden vanaf 10 uur weer open voor koffie, ontmoeting en gesprek. Op deze dag vieren onze Rooms-katholieke buren het “hoogfeest van Maria Tenhemelopneming”. Een goede aanleiding om bij deze bijzondere vrouw en moeder stil te staan. Wat zegt Maria ons? Hoe beleven we haar moederschap? Of nog anders en wat algemener: hoe is de rol van “moeder de vrouw” in de afgelopen jaren veranderd? Welke dierbare herinneringen hebben wij zelf aan onze eigen moeder? Welke zoon of dochter willen of wilden wij zijn voor moeder?

Leeskring 11 september
Op woensdag 11 september om 15 uur bespreken we “Grand Hotel Europa” van Ilja Leonard Pfeijffer in het Kerkcentrum Eijsden, Koningin Wilhelminalaan 1.

Oecumenische Bijbelkring 18 september
Op  woensdag 18 september om 20 uur ontmoeten we in het Eijsdens Kerkcentrum onze Rooms-katholieke bijbelgenoten die vanuit St. Geertruid letterlijk naar beneden komen voor ons voortgaande gesprek over de evangelist Johannes. We lezen Johannes 4 vanaf vers 13.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst; Allerheiligen; Allerzielen
datum en tijdstip 03-11-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.