PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018

Bij de diensten

Zondag 16 december 11 uur, 3de zondag van de Advent
Op deze derde adventszondag beginnen we de dienst om 11 uur in de kerk, samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg. We lezen over die maaltijd waar er genoeg voor ieder is, terwijl de vrienden van Jezus zich grote zorgen maken (Mc 6, 35-44). Er blijkt meer dan gedacht. Eenvoudig door maar één vraag: wat heb je zelf in huis? Na de korte overweging vervolgen we de viering in het kerkcentrum met koffie en een maaltijd, waarbij het delen van advents- en kerstgedachten centraal staat.
Ds. Sigrid Coenradie en Ds. Ruud Foppen
Collecte: Voedselbank

Maandag 24 december 20 uur, Kerstnacht
Een avond om naar uit te kijken. Er zijn van die zeldzame momenten waarin we ons laten meenemen door een geur, een geluid, een sfeer, zonder iets te moeten. Dat is mooi. Maar het zal niet verhullen dat daar die heftige woorden van Lucas klinken, dat er dwars door alles heen hoe-dan-ook heil zal geschieden (Lucas 2). Op een of andere wijze krijgen we geen genoeg van dat verhaal, gelukkig. Bij het schrijven van dit berichtje is de muzikale invulling nog in ontwikkeling, maar aan het orgel zit Peter Peters. En na afloop warme ontmoeting. Zal er weer glühwein zijn?
Ds. Ruud Foppen
Collecte: Solidaridad

Dinsdag 25 december, Kerstdag
Na een donkere sfeervolle kerstavond volgt het winterlicht van de kerstochtend. Wat wil dit licht? De lezing uit Johannes 1 lijkt te willen toelichten wat de betekenis is van het geboorteverhaal van Lucas, hij verlicht en verklaart de geboorte. Die verre God blijkt een mens, in alle eenvoud en kwetsbaarheid. Godslasterlijke taal in de tijd van Johannes, en bevrijdend tegelijk. Omdat het heil van het kerstverhaal zo dichtbij komt, nabij is als een mens onder de mensen. Aan het orgel zit Alice Hendriks. Zij en fluitiste Lizet Duijvendak spelen samen kerstmuziek.
Ds. Ruud Foppen
Collecte: Kinderen in de knel

Zondag 6 januari, Epifanie
Driekoningen wordt deze zondag genoemd. De overweging is naar aanleiding van Mt. 2, 1-12. Het gedicht van T.S. Eliot over deze drie wijzen, Journey of the Magi, staat centraal. Zijn we niet allemaal op weg naar wat voor ons heilig is? En als het je vindt, hoe ga je dan vandaar verder? Na de viering is er uitgebreid gelegenheid om elkaar een goed nieuw jaar te wensen.
Ds. Sigrid Coenradie en Ds. Ruud Foppen
Collecte: Pieterke

Zondag 27 januari, 3de zondag na Epifanie
Lucas 4: 14 – 21 In de synagoge. Een van de eerste keren dat Jezus in het openbaar optreedt zien we hem in de synagoge in Nazareth. Hij is thuis in het dorp waar hij opgroeide. Hij deed wat hij gewoon was te doen. Op Sabbath naar de synagoge. In zijn latere leven komen we hem tegen onderweg met zijn leerlingen. In discussies, in ontmoetingen met hulpbehoevende mensen, in een leersituatie met zijn leerlingen. Maar hier begint hij. Gewoon, waar ze hem kennen. Makkelijk? Nee er is meteen achterdocht. Dat is toch gewoon Jezus, die we kennen. Wat verbeeldt hij zich wel? Wat is dat voor een man?
Ds. Joen Drost
Collecte: Oecumene Kerk in ActieVanuit de kerkenraad
Diensten in december en januari
In de maand december zijn er in Eijsden kerkdiensten op 16, 24 en 25 december.
Op 16 december is er een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Gemeente en vindt er aansluitend aan de dienst een zogenaamde adventsmaaltijd plaats. Dan wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Deze dienst start om 11.00 uur. Voorgangers zijn Ruud Foppen en Sigrid Coenradie. Op 24 december is er de vertrouwde kerstnachtdienst en deze vangt aan om 20.00 uur. De volgende ochtend is er op eerste Kerstdag eveneens een dienst. Daarvoor zijn ook de leden van de Remonstrantse Gemeente uitgenodigd. In deze beide diensten is Ruud Foppen voorganger.
Op 6 januari vieren we de eerste dienst van het jaar weer samen met de Remonstrantse Gemeente. In die dienst zijn de voorgangers Ruud Foppen en Sigrid Coenradie. Zie verder de bijdrage van Ruud Foppen over deze diensten. We hopen u in één of meer van deze diensten te treffen.
Dienst met Herdenken op 4 november
Op 4 november hebben we in een mooie dienst de overledenen in onze gemeente herdacht. Er zijn kaarsjes aangestoken voor Henk Langeveld, Peter Meerburg, E. Kremer en Karin Vrij- Dalmaijer.
Doopdienst 18 november
Op 18 november is Louise Nobel gedoopt, dochter van Anna-Jasmijn en Martijn Nobel. De doop werd verricht door Ds. Hoff, de vader van Anna-Jasmijn.
Afscheid Anke Meerburg
Op 4 november hebben we afscheid genomen van Anke Meerburg. We hebben kort stil gestaan bij alle activiteiten waar Anke (vaak met Peter) bij betrokken is geweest. Anke heeft ons een schilderij van Lex van Wijk nagelaten dat jaren in het huis van Anke en Peter Meerburg heeft gehangen. Het hangt nu in het kerkelijk centrum.
Collecterooster met Maas-Heuvelland
Voor 2019 is er een nieuw collecterooster opgesteld. Het betreft voor de eerste keer een gezamenlijk rooster met Maas-Heuvelland. Daarin zijn ook collectedoelen opgenomen waarvoor we de afgelopen jaren in Eijsden bijzondere belangstelling hadden zoals Pieterke en Homeless Child.
Winterklaar maken kerktuin
Op zaterdag 17 november is de kerktuin winterklaar gemaakt en de kerktoren weer gepoetst. Dit keer werden we geholpen door vrijwilligers van de buitenschoolse opvang de Bengels. Klaas heeft dit gecoördineerd. Bijzondere vermelding betreft het poetswerk van de toren door Joan Röell. Ieder die heeft meegedaan: van harte bedankt.
Vrijwillige bijdrage
Ieder heeft deze maand de uitnodiging gehad voor de vrijwillige financiële bijdrage. We hebben deze middelen nodig om het kerkzijn in Eijsden te kunnen voortzetten. We rekenen op ieders steun.

Dick Rootert


Adventsmiddag
Op vrijdag 30 november combineren wij onze regelmatige koffie- of theemiddag met onze jaarlijkse Adventsmiddag. Dit jaar wat vroeger, om niet te veel samen te vallen met andere activiteiten in december. We beginnen om 14.30 uur. Aan een programma wordt gewerkt, maar we hopen natuurlijk weer op een zelfgeproduceerde quiz, aangekleed met lekkernijen en een goed glas. Van harte welkom.

Oecumenische bijbelgroep
Woensdag 12 december (20 uur) lezen we samen dat beroemde vers: Johannes 3,16. Wie stuurt er nu zijn zoon naar het front om daar als een zoenoffer te sterven? Of staat er toch iets anders? En we gaan verder met Johannes 3, 22-36. Plaats van handeling is St. Geertruid, Burg. Wolfsstraat 40, de parochieruimte naast de kerk. Wie mee wil doen is welkom of belt/schrijft Ruud Foppen 06-22502028,

Leeskring
Na het meeslepende maar lijvige boek “Wees onzichtbaar” komen we op woendag 9 januari (15 uur, Kerkcentrum) samen rond Tommy Wieringa en zijn “De heilige Rita”.

Ruud Foppen


Terugblik

Zondag 4 november 2018 was voor mij de afsluiting van de mooiste en langste periode in mijn leven. 

De ‘burgerlijke’, technische verhuizing was weliswaar al begin september, waardoor ik twee maanden de tijd kreeg om te wennen aan  mijn nieuwe habitat in Aerdenhout. Dat proces ging sneller en beter dan ik zelfs maar had durven hopen. De oneindigheid van de zee en de ongereptheid van de duinen, de nabijheid van familie en meelevende buren zijn een grote steun. Dankzij de hartelijke ontvangst in de Adventskerk –met eigen kerkkoor en gesprekskringen-, het meespelen in het Heemsteeds Philharmonisch Orkest en het oefenen op de Haarlemmermeersche Golf kreeg ik snel vaste grond onder de voeten.

Eind oktober kwam ik terug voor het echte afscheid. Een indrukwekkende Allerzielenviering in St. Geertruid luidde deze herfstreis in. Tien dagen om alle wandelingen die Peter en ik maakten over te doen  in het prachtige Heuvelland en de laatste zakelijke dingen af te ronden. Zo ook een afsluitende vergadering met het bestuur van Kerkberichten en het traditionele Allerzielenconcert van ‘mijn’ ArkA orkest in de St. Jan.

Maar de Gedachtenisdienst in Eijsden op de laatste zondag rondden het afscheid inhoudelijk en emotioneel af. Ik kijk met diepe dankbaarheid en weemoed terug op deze mooie viering. Alle lieve aanwezigen aan wie wij zo gehecht waren geraakt, de warme, hartelijke woorden en brieven, de toespraken van Dick en Ruud bij de luxueuze koffie ontvangst na afloop  en de cadeaus maakten het afscheid opnieuw moeilijk. Ik realiseer me dat de meer dan 25 Limburgse jaren een Pastorale waren: niet alleen door de lieflijke natuur, maar vooral door onze kleine blijmoedige kerk in Eijsden, waarin mensen elkaar de ruimte geven en met elkaar meeleven. Een baken en troost om aan vast te houden in complexe en pijnlijke visitatie rondes elders. Maar ook aan de kernen van de Protestantse  Gemeente Maas-Heuvelland bewaar ik veel goede en waardevolle herinneringen.

Heel veel dank voor alles wat jullie voor Peter en mij hebben betekend. Ik wens jullie allen vertrouwen in een nieuwe toekomst. En wees van harte welkom in Aerdenhout….

Anke Meerburg-Bosma

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-02-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.