PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief november 2018 Nieuwsbrief november 2018

Bij de diensten

Zondag 4 november, 7e zondag van de herfst. Gedenken overledenen
Ook nu weer een bijzondere dienst, aansluitend bij Allerheiligen op 1 november. We gedenken op deze zondag onze overledenen. Dat zijn in het bijzonder Henk Langeveld (overleden op 23 februari) en Peter Meerburg (overleden op 4 april), maar natuurlijk is er ruimte voor andere namen of zijn er intenties die ons in het verleden of vandaag bezighouden. De kleur van deze zondag is wit en de lezing is traditioneel uit het begin van de Bergrede, de zogenaamde zaligsprekingen (Mt. 5, 1-12). Wie zijn de echt gelukkigen in deze wereld? Aan de piano - het orgel is voor hem moeilijk bereikbaar geworden – zit Henk Langeveld, naamgenoot van de Henk die we gedenken. Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van Anke Meerburg, die net als onze piepkleine gemeente pijnlijk moet loslaten om het nieuwe ruimte te geven.
Ds. Ruud Foppen
Collecte: eigen diaconie

Zondag 18 november, 9e zondag van de herfst. Doopdienst
Doop van Louise Aimée Nobel – geboren op 5 juli 2018 - dochter van Martijn Nobel en Anna-Jasmijn Nobel-Hoff. Tekst: Jesaja 43 : 1: “1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, ​Jakob, uw Formeerder, ​Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.”
Wat gebeurt er vandaag …, wat doet God vandaag? Denk misschien eens aan vroeger. Je liep als klein kind in die drukke winkelstraat …, en opeens keek je om je heen …, waar is mama? Waar is papa? Je keek omhoog, in al die vreemde gezichten, en je zag ze voorbijlopen, al die lange mensen …, en de paniek schoot door je heen! ‘Ik ben alleen …, ik ben verdwaald!’ Totdat …, dwars door alle geluiden om je heen, dat éne geluid je oor bereikte. Jouw naam! Jouw eigen naam! Die bekende stem van je moeder, van je vader. Je werd opgetild, en je werd omarmd …, en je kon alleen nog maar huilen. Huilen van blijdschap. Vandaag luisteren wij naar de stem van de Schepper, die ons roept. ‘Wees niet bang. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van Mij!’  Hierover meer tijdens de dienst.
Weet u zich allemaal bijzonder hartelijk welkom op de 18e november. Verder ben ik er dankbaar voor dat ik als opa van Louise en vader van Anna-Jasmijn in deze bijzondere dienst in uw midden mag voorgaan.
Ds. Gerrit D. Hoff.

Zondag 25 november, 10e zondag van de herfst, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorganger: drs: J. Marinus. Samen met de Remonstrantse gemeente Zuid-Limburg.
Collecte: Homeless Child


Vanuit de kerkenraad
In de kerkenraadvergadering van 16 oktober hebben we de volgende punten besproken.

Doopdienst 18 november
Op 18 november wordt in onze kerk Louise Nobel gedoopt, dochter van Anna-Jasmijn en Martijn Nobel. De doop wordt verricht door Ds. Hoff, de vader van Anna-Jasmijn. Het betreft een extra dienst ten opzichte van het eerder opgestelde rooster. Ieder is van harte welkom.

Dienst met Herdenken op 4 november
Op 4 november herdenken we de overledenen in onze gemeente en dan in het bijzonder degenen waar we in het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Wij zullen in bijzonder stil staan bij het overlijden van Henk Langeveld en Peter Meerburg. Verder zullen we stil staan bij het overlijden van E. Kremer, ingeschreven bij onze gemeente, maar niet meer actief en Karin Vrij- Dalmaijer (moeder van Ine) die de laatste maanden van haar leven in de Bron in Eijsden heeft door gebracht en daarom ook bij onze gemeente geregistreerd stond. Verder krijgt ieder persoonlijk de gelegenheid stil te staan bij een overledene en een kaarsje op te steken.

Afscheid Anke Meerburg
Zoals bekend is Anke verhuisd naar Aerdenhout. Het moge duidelijk zijn dat dit voor onze gemeente een gigantische aderlating is. Bij zo ongeveer alle activiteiten in onze gemeente was Anke de laatste 10 à 15 jaar min of meer direct betrokken. We hebben met Anke afgesproken dat we na de dienst op 4 november nog even stil zullen staan bij haar vertrek. Zij is dan aanwezig en ieder die dat wil kan haar persoonlijk de hand schudden. Komt allen!

Samengaan met Maas-Heuvelland
Zoals al vaker op onze agenda heeft gestaan willen we de komende maanden een paar duidelijke stappen zetten in de samenwerking en naar verwachting samengaan met de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.  Nu al doen we meerdere activiteiten gezamenlijk. We weten dat dit punt in de vergaderingen van PGMH ook aan de orde is. Dit betekent dat we het traject de komende maanden verder zullen uittekenen. In de gemeenteavond in het voorjaar van 2019 dient er dan een concreet voorstel te liggen dat goed door alle betrokken partijen is bekeken. De kerkenraad is bereid ieder die daar vragen over heeft al eerder te informeren.

Winterklaar maken kerktuin
Zoals elk jaar gaan we met zoveel mogelijk betrokkenen de kerktuin weer winterklaar maken. Ook de kerktoren wordt dan gepoetst. Voorlopig is zaterdag 17 november daarvoor vastgesteld. We hebben afgesproken om dat dit jaar samen te doen met vrijwilligers van de buitenschoolse opvang de Bengels. Klaas coördineert dit weer. Indien de weersomstandigheden te slecht zijn, stellen we het een week uit. We rekenen op een grote opkomst en maken er een gezellige ochtend van.

Nieuwe voorganger Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg
Op 30 september hebben we kunnen kennis maken met de nieuwe remonstrantse voorganger Sigrid Coenradie als opvolger van Martijn Junte. Ze is docent levensbeschouwing en filosofie geweest aan het Stanislascollege in Delft. In 2016 is ze gepromoveerd bij prof. Johan Goud. We zullen haar de komende periode regelmatig kunnen ontmoeten in de diensten die we samen vieren met de Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg.
 
Vrijwillige bijdrage
Ieder is weer deze maand uitgenodigd aan onze kerkgemeenschap een vrijwillige financiële bijdrage te geven voor instandhouding van kerk en eredienst. Ook de Vrienden van het Diepstraatkerkje hebben we daarvoor uitgenodigd. We rekenen op uw steun.

Veiligheid plaatsen fietsen
Achter het kerkcentrum is een stang geplaatst aan de muur van het gebouw waaraan de fietsen kunnen worden vastgezet. Tevens is daar buitenverlichting aangebracht.

Dick Rootert


Leeskring
Op woensdagmiddag 14 november om 15.00 uur komt de Leeskring weer bijeen in het kerkelijk centrum om samen “Wees onzichtbaar” van Murat Isik te bespreken.

Adventsmiddag
Op vrijdag 30 november combineren wij onze regelmatige koffie- of theemiddag met onze jaarlijkse Adventsmiddag. Dit jaar wat vroeger, om niet te veel samen te vallen met andere activiteiten in december. We beginnen om 14.30 uur. Aan een programma wordt gewerkt, maar we hopen natuurlijk weer op een zelfgeproduceerde quiz, aangekleed met lekkernijen en een goed glas. Van harte welkom.

CD-opname Diepstraatkerkje Eijsden – Kamerkoor Maastricht
Het mannenensemble van Kamerkoor Maastricht heeft afgelopen zomer een CD opgenomen met muziek gecomponeerd en gedirigeerd door Ludo Claesen: ‘Claesen meets Claesen II’. De CD is opgenomen op verschillende locaties, zoals in de kapel van de Abdij van Sinnich in Teuven, de Lambertuskerk van Rolduc in Kerkrade, maar ook in het sfeervolle Diepstraatkerkje in Eijsden. Er staan zowel profane als geestelijke werken op deze CD, o.a. Silentium Triplum, Missa Tertia en verschillende Kerstliederen (O Magnum Mysterium, The Little Drummer Boy, O Tannenbaum).
Op Tweede Kerstdag worden een aantal kerstliederen van deze CD ten gehore gebracht tijdens een kerstconcert in de Gerlachuskerk te Houthem-St. Gerlach. Daarnaast zingt het voltallige Kamerkoor Maastricht ook werken van o.a. Britten en Lauridsen. Dit concert is gratis toegankelijk, na afloop koffie, thee, chocolademelk en kerstbrood. Aanvang 15.30 uur.
De CD ‘Claesen meets Claesen II’ is te koop via de website www.kamerkoormaastricht.nl, daar vindt u ook een luisterfragment, of via e-mail

terug
 
 

Kerstnachtdienst
datum en tijdstip 24-12-2018 om 20.00 uur
Lucas 2: Heil zal geschieden meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.