PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018

Bij de diensten
 
Zondag 21 oktober, 5e zondag van de herfst
Een doopdienst vandaag. Met familie van heinde en ver. Bram Froger is zijn naam en we kwamen al eerder samen rond de doop van zijn broers Hugo en Luc. De keuze van de lezingen is nog in ontwikkeling. Maar we zijn gewend om bij deze gelegenheden een bijbelverhaal te lezen, waarin het dreigende water een rol speelt. Want die zijn er vele: in het scheppingsverhaal, bij Noach en zijn ark, de doortocht door de Rietzee, Jona in het zeedier, de doop van Jezus, zijn lopen over het water, de storm op het meer … Het vijandige water wordt in al die verhalen overwonnen. De zee staat in het oude Israel voor angst en dood, en de verhalen vertellen dat er ondergaan, maar ook opgaan, of opstaan is. Geen wonder dat de doop in de jonge kerk vooral in de Paasnacht plaatsvond. Er zullen behalve Bram nog wel meer kinderen zijn, zodat we hopen op een vrolijke dienst waarbij Wilma de muzikale toon zet.
Ds. Ruud Foppen
Collecte: eigen diaconie
 
Zondag 4 november, 7e zondag van de herfst. Gedenken overledenen
Ook nu weer een bijzondere dienst, aansluitend bij Allerheiligen op 1 november. We gedenken op deze zondag onze overledenen. Dat zijn in het bijzonder Henk Langeveld (overleden op 23 februari) en Peter Meerburg (overleden op 4 april), maar natuurlijk is er ruimte voor andere namen of zijn er intenties die ons in het verleden of vandaag bezighouden. De kleur van deze zondag is wit en de lezing is traditioneel uit het begin van de Bergrede, de zogenaamde zaligsprekingen (Mt. 5, 1-12). Wie zijn de echt gelukkigen in deze wereld? Aan de piano - het orgel is voor hem moeilijk bereikbaar geworden – zit Henk Langeveld, naamgenoot van de Henk die we gedenken. Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van Anke Meerburg, die net als onze piepkleine gemeente pijnlijk moet loslaten om het nieuwe ruimte te geven.
Ds. Ruud Foppen
Collecte: eigen diaconie
 

Vanuit de kerkenraad
 
Goedkeuring jaarrekeningen 2017
Op 27 juli j.l. hebben we van het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken van Noord-Brabant/Limburg bericht ontvangen dat de jaarrekeningen 2017 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie zijn goedgekeurd. De kerkenraad heeft decharge verleend aan de direct verantwoordelijken voor het door hen gevoerde financiële beheer in 2017.
 
Doopdiensten op 21 oktober en 18 november
Op 21 oktober zal in een bijzondere dienst Bram Froger gedoopt worden. Bram is kleinkind van Ine Vrij en Ruud Foppen, die tevens de voorganger is in deze dienst.
Op 18 november is er wederom een doopdienst. Dan wordt Louise Nobel gedoopt, dochter van Anna-Jasmijn en Martijn Nobel. De doop wordt verricht door Ds. Hoff, de vader van Anna-Jasmijn.
 
Nieuwe voorganger Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg
Als opvolger van Martijn Junte is Sigrid Coenradie benoemd in Eindhoven. Zij is ook de voorgangster van de Remonstrantse gemeente Zuid-Limburg. In de dienst van 30 september hebben we met haar kennis kunnen maken. Zij is op latere leeftijd theologie gaan studeren. Ze heeft theologie en filosofie gestudeerd. Ze is docent levensbeschouwing en filosofie geweest aan het Stanislascollege in Delft. In 2016 is ze gepromoveerd bij prof. Johan Goud.
 
 Dienst met Herdenken op 4 november
Op 4 november herdenken we de overledenen in onze gemeente en dan in het bijzonder degenen waar we in het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Wij zullen stil staan bij het overlijden van Henk Langeveld en Peter Meerburg.
 
Afscheid Anke Meerburg
Zoals bekend is Anke verhuisd naar Aerdenhout. Het moge duidelijk zijn dat dit voor onze gemeente een gigantische aderlating is. Bij zo ongeveer alle activiteiten in onze gemeente was Anke de laatste 10 à 15 jaar min of meer direct betrokken. We hebben met Anke afgesproken dat we na de dienst op 4 november nog even stil zullen staan bij haar vertrek. Zij is dan aanwezig en ieder die dat wil kan haar persoonlijk de hand schudden.
 
Vrienden Diepstraatkerkje
Alle vrienden van het Diepstraatkerkje ontvangen binnenkort een brief met informatie over de belangrijkste ontwikkelingen in de achter ons liggende twaalf maanden. We willen de vrienden van het kerkje op die manier betrokken houden bij het wel en wee van onze kerk. Uiteraard wordt men dan ook uitgenodigd om een financiële bijdrage te doen aan de instandhouding van het kerkje
 
Expositie van Eugenie van Dijk
Eugenie heeft de afgelopen maanden de kerk kleur gegeven met haar schilderingen rond Bijbelse thema’s. Langs deze weg willen we haar namens onze gemeente hiervoor heel hartelijk dankzeggen. Zij is op de zaterdagmiddagen dat de kerk "open" was steeds aanwezig geweest. Dat was ze ook op zondagmiddag 9 september tijdens Monumentendag.
 
Kerkklok
De kerkklok doet het weer. Na een lange afwezigheid is het uurwerk weer gerepareerd. Wat is een kerk zonder goed functionerend uurwerk?
 
Dick Rootert
 

Leeskring
Woensdag 14 november 15.00 uur
Kerkelijk Centrum
Op woensdagmiddag 14 november om 15.00 uur komt de Leeskring weer bijeen in het kerkelijk centrum om samen “Wees onzichtbaar” van Murat Isik te bespreken.

terug
 
 

Kerkdienst, dopen
datum en tijdstip 18-11-2018 om 11.00 uur
Doop Louise Nobel meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.