PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief september Nieuwsbrief september

Bij de diensten
 
Zondag 3 september, 11de zondag van de zomer
De filmindustrie staat er bol van: exorcisten of geest-uitdrijvers. Soms is de bezetene een klein meisje met boze zware stem. Soms is het een huis waar voortdurend geklop gehoord wordt. Soms is het een kamer en door de deurspleten zie je raadselachtig licht. En er is altijd wel iemand die dapper ten strijde trekt om de boze geest te verjagen. In Matteüs 17, 14-20 is Jezus zo iemand. In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) staat er zelfs boven: “Jezus jaagt een kwade geest weg” en zijn leerlingen vragen waarom zij dat niet konden. Gaat het nu om die zogenaamde geest (welke dan ook), of om de mate van vertrouwen in de kracht die je gegeven is om het kwaad tegen te gaan? In dit Lutherjaar kan ook het Luthers leesrooster worden gevolgd. Dat klopt wat beter met deze “Effata-zondag”, deze zondag “Ga open”, want de oren van een doofstomme gaan open (Marcus 7, 31-37). Is het niet hetzelfde thema: het kwaad dat je in bezit kan nemen, je kan verlammen, je doof kan maken? In deze dienst vieren we samen de Maaltijd van de Heer, die ons voorging in het leren de geesten te onderscheiden.
Ds. Ruud Foppen
Collecte: Voedselbank Zuid-Limburg
 
Zondag 10 september, 11 uur
Doop van Floris Boudewijn Nobel - zoon van Martijn Nobel en Anna-Jasmijn Nobel-Hoff
Tekst: Genesis 15, o.a. vers 8: “Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, …”
Deze zondag wil ik het met u hebben over “Gods verbond met een mens” en over wat dit voor ons nu betekent. U leest het goed: niet ons verbond met God maar Gods verbond met ons mensen. We leren iets van de gehoorzaamheid die Abram toonde en hoe hij geloofde in wat God had beloofd. Er loopt van hieruit een prachtige lijn naar het offer van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. Hierover meer tijdens de dienst. Weet u zich allemaal bijzonder hartelijk welkom op de 10e september.
Ds. Gerrit D. Hoff.
 
Zondag 10 september, 17 uur, oecumenische vesper
Op de dag dat de vespergroep deze datum koos, was de ochtend nog leeg in het dienstenrooster. Na de ingelaste doopdienst in de ochtend is er om 17 uur de oecumenische vesper in onze kerk. Het is “Ziekenzondag” en we lezen het verhaal van de vier mannen die hun vijfde zieke vriend door het dak aan de voeten van Jezus laten zakken. We vinden dat in o.m. Marcus 2, 1-12 en Lucas 5, 17-26. Pastoor Janssen verzorgt de overweging. Voorts is er ruimte voor persoonlijke intenties. Na afloop ontmoeting bij koffie, thee of een goed glas…
Ds. Ruud Foppen
 
Zondag 24 september
Autonomie is een groot goed tegenwoordig. Het begrip autonomie heeft inmiddels onze westerse cultuur doordrenkt van begin tot het eind. We worden geacht vooral zelfredzaam te zijn, autonome geesten die elkaar weinig tot last zijn omdat iedereen het al zo druk heeft.
Aan de hand van psalm 121, Martin Buber en het Marcusevangelie bezien we dit begrip vanuit Bijbelse optiek.
Ds. Friso F. Boogerd
Collecte: Pieterke
 

Vanuit de kerkenraad
 
Kerkdiensten de komende weken
Zoals gebruikelijk stappen we in september weer over op tweewekelijkse kerkdiensten. De meeste vakantiegasten zijn weer vertrokken en we zullen de “eigen” gezichten wat meer zien in de kerk. Daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. We hebben immers van Johanna en Lex van Wijk het bericht ontvangen dat ze vertrekken uit onze gemeente en hetzelfde geldt voor Hettie en Jan Oudelaar. Beide echtparen vertrekken richting het noorden. Ze zullen dus geen vaste bezoekers meer zijn van onze diensten.
 
Doopdienst op zondag 10 september
In het rooster van de kerkdiensten stond 10 september gepland als een reisdienst. We hebben evenwel het verzoek van Anna-Jasmijn en Martijn Nobel ontvangen om hun Floris op die dag te mogen dopen in onze kerk. Daar werken we graag aan mee. Verwacht wordt dat de kerk die dag vol zal zijn omdat er veel familieleden en vrienden van Anna-Jasmijn en Martijn aanwezig zullen zijn. Zij hebben evenwel aangegeven het op prijs te stellen indien ook onze kerkleden aanwezig zijn in deze dienst. De dienst vangt in dit geval aan om 11.00 uur. Voorganger in deze dienst is ds. G.D. Hoff, de vader van Anna-Jasmijn.
 
Oecumenische Vesper op zondag 10 september
Op de dag dat de vespergroep deze datum koos, was de ochtend nog leeg in het dienstenrooster. Na de ingelaste doopdienst in de ochtend is er om 17.00 uur een oecumenische vesper in onze kerk. Het is “Ziekenzondag” en we lezen het verhaal van de vier mannen die hun vijfde zieke vriend door het dak aan de voeten van Jezus laten zakken. We vinden dat in o.m. Marcus 2, 1-12 en Lucas 5, 17-26. Pastoor Janssen verzorgt de overweging. Voorts is er ruimte voor persoonlijke intenties. Na afloop ontmoeting bij koffie, thee of een goed glas
 
De kerk is open
Alweer voor het zevende jaar op rij is in juli en de eerste twee weken van augustus de kerk op zaterdagmiddag open gesteld geweest voor bezoekers. Zo’n 160 mensen liepen ons kerkje binnen waarvan 105 op de zaterdag 22 juli tijdens de Diepstraatfeesten in Eijsden. De andere zaterdagen, afhankelijk van het weer bleef het bezoek beperkter. Myriam Paczek heeft op 15 juli en 29 juli de gelegenheid geboden om te luisteren naar Franse barokmuziek. We bedanken alle vrijwilligers hartelijk voor hun hulp en gastvrijheid met een speciaal woord van dank voor fotograaf Alf Mertens en het blokfluitensemble.
Op 9 en 10 september is er open Monumentendag. We zullen op 9 september van 14.00 tot 16.30 uur de kerk openstellen voor bezoekers. Ook dan is het werk van Alf Mertens nog te zien.
 
Koffieochtend op vrijdag 8 september: ieder is weer welkom op onze koffieochtend. We beginnen om 10.30 uur. De laatste keer hadden we een zeer geanimeerd gesprek naar aanleiding van het verhaal van de verloren zoon. Ontmoeting heeft soms het gezamenlijke gesprek nodig. Van harte welkom!
 
Leeskring op woensdag 13 september: om 10 uur komt de Leeskring bij elkaar in het Kerkelijk Centrum. Ditmaal staat de roman “Muidhond” centraal, het debuut van Inge Schilperoord.
 
Koffiedienst
Max en Myriam Paczek hebben aangegeven bereid te zijn ook deel te nemen aan de koffiedienst. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
 
Dick Rootert

 
 

Kerkdienst, met de Remonstrantse Gemeente
datum en tijdstip 24-09-2017 om 10.00 uur
Autonomie meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.