PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief september 2018 Nieuwsbrief september 2018

Bij de diensten
 
Zondag 16 september
De Vredesweek van 15 september t/m 23 september heeft als thema ‘Generaties voor vrede!’ De lezingen voor deze zondag, vredeszondag, dagen uit om ze te verstaan in het kader van dit thema. Jesaja 45, 20-25 roept op God als de enige te erkennen die de macht heeft volken bijeen te brengen en te redden; bij wie gerechtigheid te vinden is. ‘Heel het nageslacht zal bij de Heer recht vinden en zich gelukkig prijzen’. Marcus 9, 14-29 vertelt ons het dramatische verhaal van de door een demon bezeten jongen. Jezus drijft de demon uit. Het verhaal confronteert ons met geloof en ongeloof en zet ons eigen geloof in heilzame (vredes)processen op scherp.
Drs. Marije Bijleveld
Collecte: Kenia Jambo Hakuana Matata (zie ook toelichting hierna)
 
Zondag 30 september
Voorganger is: ds. S. Coenradie
Collecte: Pieterke
 
Collecte:
Zondag 16 september Kenia Jambo Hakuana Matata
De missie en het doel en van de stichting Jambo Hakuna Matata is ondersteuning van projecten voor kansarme kinderen en gehandicapten in Afrika en in het bijzonder in Kenia. De projecten zijn in en rondom de stad Nyeri ongeveer 150 km ten noorden van de hoofdstad Nairobi en worden uitgevoerd door Nederlandse vrijwilligers samen met Keniaanse medewerkers. Zo zijn reeds meerdere technische scholen ondersteund, ondersteunen en renoveren we 4 basisscholen, hebben we een weeshuis herbouwd en een volledig nieuw weeshuis gebouwd en onder onze hoede en ondersteunen we het lokale hospice met materialen. Ook hebben we al meer dan 150 rolstoelen aangepast en verdeeld. We zijn nu bezig met de bouw van onze eigen rolstoel- en timmerwerkplaats.
 

Vanuit de kerkenraad
Dienstrooster 2e helft 2018
Vanaf 2 september zijn we weer overgestapt op de twee-en driewekelijkse diensten. De weken in juli en augustus hebben we steeds gebruik gemaakt van gastpredikanten. Het valt op dat in deze periode we vooral een beroep hebben gedaan op vrouwelijk predikanten (Joke Zuidema, Marije Bijleveld en Joke Boot). Op onze website zijn de diensten terug te vinden die we de tweede helft van dit jaar in Eijsden zullen houden. We hebben Ruud voor het laatst op 20 mei als voorganger gehad. De komende tijd staat hij weer regelmatig als predikant bij ons ingeroosterd. We hopen ieder de komende maanden weer regelmatig te treffen in de diensten.
 
Gebruik kerkelijk centrum
Zoals in de vorige Kerkberichten al werd vermeld wordt vanaf 3 september onze gemeenschapsruimte bij de kerk een aantal dagen per week gebruikt voor buitenschoolse opvang. Daarvoor is door de gemeente Eijsden-Margraten een vergunning verleend. Wij hebben om deze ruimte hiervoor te kunnen gebruiken diverse aanpassingen moeten doen. Er is bijvoorbeeld WIFI aangesloten, de vloerbedekking is vervangen en er is een nieuwe elektrische verwarming met zogenaamde infraroodpanelen aangebracht. Verder zijn er diverse kleine aanpassingen verricht. Klaas Ruiter heeft hiervoor veel werk verzet. Daarvoor zijn we hem bijzonder erkentelijk. De agenda van het kerkelijk centrum wordt vanaf heden beheerd door Helma Kuijpers en is voortaan (alleen) te bespreken via . De agenda is door iedereen in te zien via de website http://www.pkn-eijsden.nl‚Äč  
 
Privacygegevens
Er is recent nieuwe wetgeving in Nederland van kracht geworden met betrekking tot de bescherming van de privacygegevens. Die nieuwe regelgeving is ook van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens in kerkelijk verband. De kerkenraad heeft de privacyverklaring vastgesteld. Deze kunt u terugvinden onder tab “informatie” op onze website.
 
Afscheid
Zoals de meesten van u al zullen weten is Anke Meerburg verhuisd naar Aerdenhout. Het moge duidelijk zijn dat dit voor onze gemeente een gigantische aderlating is. Bij zo ongeveer alle activiteiten in onze gemeente was Anke de laatste 10 a 15 jaar min of meer direct betrokken. De enige activiteit die volgens mij op haar palmares ontbreekt is een functie als kerkrentmeester. We hebben afgesproken dat Anke in de dienst voor herdenking overledenen op 4 november in onze kerk aanwezig is zodat we aansluitend aan de dienst persoonlijk afscheid van haar kunnen nemen. In augustus waren nog te veel mensen met vakantie en Anke had het gigantisch druk om de verhuizing te regelen. Tegelijk moest ze behalve haar eigen administratie ook die van Peter opruimen. We kunnen wel alvast verklappen dat we de toga van Peter hebben “geschonken” gekregen en als reserve in het kerkelijk centrum beschikbaar hebben voor predikanten van elders die voorgaan in een dienst in Eijsden.
 
Startzondag
Zoals gebruikelijk wordt er na de zomer in Maas-Heuvelland weer een startzondag georganiseerd. Deze vindt plaats op 9 september met als thema: “een goed Gesprek”. We doen daar als Eijsden ook aan mee. Er is een prachtige locatie gevonden namelijk: Hoeve ten Bosch, Cottessen in Vijlen. Het programma start om 11.00 uur. Inloop vindt plaats vanaf 10.30 uur. Er wordt voor een lunch gezorgd. Er kan voor vervoer gezorgd worden. We rekenen op U!
 
Open Monumentendag 9 september
Zondagmiddag 9 september zal ons kerkje opengesteld worden voor bezoekers in het kader van de Open Monumentendag. Wij maken onderdeel uit van het monumentenprogramma dat door de gemeente Eijsden-Margraten voor die dag is opgesteld.
 
Dick Rootert
 

Koffieochtend
Vrijdag 7 september 10.00 uur
Kerkelijk Centrum
Op vrijdagochtend 7 september komen we vanaf 10 uur weer samen. Naast de koffie en de thee is er ook ons thema. Is het niet een uitdaging om eens samen stil te staan bij het verhaal van Jozef, de dromer? Een puber, die over zijn broers kletst tegen zijn vader – die hem verwent en voortrekt - en droomt dat de anderen voor hem zullen buigen. Dat wordt zelfs vader Jacob te gortig. We lezen eerst Genesis 37, 1-11 en proberen dan de belangrijke lijnen in het verhaal en de eigen actualiteit te ontdekken.
 
Leeskring
Woensdag 19 september 15.00 uur
Kerkelijk Centrum
Op woensdagmiddag 19 september om 15 uur komt de Leeskring weer bijeen in het kerkelijk centrum om samen “Hier” van Joke van Leeuwen te bespreken.
 
Oecumenische Bijbelgroep
Dinsdag 25 september 20.00 uur; let op: dit moet zijn: Woensdag 26 september!
Kerkelijk Centrum
Op dinsdag 25 september komt de groep bij elkaar rond Johannes 2 in het kerkelijk centrum te Eijsden
 

terug
 
 

Kerkdienst, dopen
datum en tijdstip 21-10-2018 om 10.00 uur
Doopdienst van Bram Froger.
Een bijbelverhaal, waarin het dreigende water een rol speelt.  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.